Tarihimiz

Lale Koleji Tarihi

“Özel Lale Erkek Lisesi” adıyla 1985’te Konya’nın ilk özel “Erkek Koleji” olarak eğitime başlayan okulumuz değerleri ile yaşayan, entellektüel beyinler yetiştirmek için kurulmuştur. Okulumuzun kurucuları ve eğitim gönüllüleri olan Ali Küçük ve Abdullah Büyük, Türkiye’nin gelişimi ve değişiminin ancak değerlerimizi özümsemiş eğitimli beyinler tarafından gerçekleşeceğini bilerek yola çıkmışlar ve “en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır” felsefesi ile ülkesine ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için okulumuzun temelini eğitim gönüllüleri ile birlikte atmışlardır.

1985-1986 eğitim-öğretim sezonunda yatılı ve gündüzlü olmak üzere üç şubede 97 öğrenci ile eğitime başlayan okulumuzun ilk yılında bir kolej havası ve kültürü oluşturulmuş, eğitim İngilizce hazırlık ile başlamıştır. Bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı ve o zaman üçer yıl olan ortaokul ve lise eğitimi sonunda toplam 7 yıllık eğitim sürecinden sonra 1991 senesinde 50 öğrenci ile ilk talebelerimiz mezun olmuşlardır.

Bugün serbest, resmi veya özel, önemli kurum ve kuruluşlarda, bürokrat, girişimci, düşünür-yazar, mühendis, doktor, sanayici, sporcu, sanatkar, tüccar olarak her alanda ve sektörde entellektüel birikimlerimiz dünyanın çeşitli yerlerinde bulunduğu toplumun örnek ve başarılı bireyleri olarak okulumuzun kuruluş misyonunu başarıyla temsil etmektedirler. Lale Koleji bir dünya görüşü kazandırdığı için, mezunlarımız görev yaptıkları her yerde, iş disiplinleri, iş ahlakı ve iş yapma kültürü ile alanında uzman ve başarılı bireyler olarak örnek teşkil ederler. 

1992’den itibaren ilköğretim okulumuzun temelini atarak ana sınıfı ve ilk okul eğitimlerini vermeye başlayan Lale Koleji, ana sınıfından başlayarak liseye kadar, eğitim ve öğretimde sürekliliği ve bütünlüğü olan eğitim sistemi ile bir karakter gelişim okuludur.

2008’de yeniden yapılanma ve değişim çalışmaları sonucu okulumuzun yönetim kadroları alanında uzman isimlerle yenilenmiştir. 1985’te temeli atılan eski lise binamızın yerine, 2009 yılında ülkemizin eğitim altyapısı en modern okulları arasına giren yeni lise binamız yapılmıştır.

1998’den yapılan ilk ve orta okul binamızın 2014'te renovasyonu yapılmıştır. Orta ve ilk okulumuz birbirinden ayrı katlarda hizmet vermeye başlamış, eğitim altyapıları modernize edilmiştir. 

Lale Koleji ana sınıfında eğitime başlayan öğrencilerimiz, ilk okul, orta okul ve Anadolu lisemizde devam eden eğitim hayatları boyunca amaçlar bildirimize uygun olarak eğitim ve öğretim görürler.

Öğrencilerimizin gelişimleri, kendilerini sürekli yenileyen, akademik bilgisi üstün, bilgisi ve davranışları ile örnek eğitim kadrolarımız tarafından takip edilmektedir. Öğretmenlerimiz kendi alanlarında uzman olmalarının yanı sıra, karakter gelişiminde rol model olan idealist eğitimcilerden oluşmaktadır.