Özel Lale Anadolu Lisesinde sadece kız öğrenci kaydı kabul edilmektedir.

Tüm indirim kalemleri sadece eğitim ücreti üzerinden uygulanır.

A1. Kardeş indirimi % 7’dir.

A2. Peşin indirimi % 7’dir.

A3. Erken kayıt indirimleri mart ayından haziran ayı sonuna kadar geçerlidir.

B1. Başarı indirimleri Yönetim Kurulumumuzca MEB tarafından yapılacak 2021 LGS sonuçlarına ve Lale Koleji Başarı Değerlendirme ve Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

B2. Mezun indirimi % 20’dir.

B3. Eğitimci indirimi % 15’tir.

B4. STK (Sivil Toplum Kuruluşu) indirimi % 15’tir. (Memur-Sen vb.)        

B5. Kurum anlaşmalı indirim % 10’dur. (Meram Belediyesi, Karatay Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, vb.)

Önemli: A grubu indirimlerine ek olarak B grubundan sadece en yüksek olan indirim seçeneği uygulanır.

Taksitli kayıt, biri kayıt esnasında olmak üzere 10 eşit taksitle tahsil edilir.

Kayıt, velinin gerekli belgeleri imzalaması ve ilk taksiti ödemesiyle geçerlilik kazanır.

Özel öğretim desteği almayı hak eden öğrencilere uygulanacak indirimler hesaplanır, daha sonra özel öğretim destek bedeli düşülür.

Peşin indirimi, özel öğretim destek bedelinden kalan miktara uygulanır.

Eğitim ücreti indirimleri toplamı eğitim-öğretim desteğinden fazla olamaz.                                                                       

Ödemeler; peşin, mail order, çek veya senet ile yapılır. Açık hesap kayıt yapılmaz.

İndirim kalemlerinin her biri ayrı ayrı kademeli olarak uygulanır!