İstiklal Şairimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz...

 

İstiklal Şairimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz...