Yetişdirdiğimiz küçük lale fidanlarının lale bahçelerine, bu

bahçelerin lale ormanlarına dönüşeceğine inanıyor, 

“lale”lerimizle gurur duyuyoruz.