Yetişdirdiğimiz küçük lale fidanlarının lale bahçelerine, bu
bahçelerin lale ormanlarına dönüşeceğine inanıyor, 
“lale”lerimizle gurur duyuyoruz.